Tøbrud

Under isen

I havets stille dyb

Har jeg bygget en hule

Hvor jeg kan glemme min længsel

Og lade den vandre

Som frostsprængte blade

Over søens blanke spejl